Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


Eldre tepper er vanligvis mer verdifulle enn de nye. De er sjeldnere, mønsteret er annerledes og det har som regel fått en behagelig patina over seg.

En brukbar aldersbeskrivelse er:

Gamle tepper mellom 30 og 60 år

Semiantikke tepper over 60 år

Antikke tepper over 100 år

Eldre tepper har ofte slitasjer og småskader som er reparert. Reparasjoner er lettest å finne på baksiden. Hvis reparasjonen er skikkelig utført av en fagperson så har teppet ikke tapt verdi.