Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


De første orientalske teppene som kom til Europa var tyrkiske. I en periode ble derfor alle håndknyttede tepper kalt for tyrkiske. Disse teppene var kjent i Europa allerede på 1300-tallet. Det var først under Shah Abbas at de iranske teppene ble oppdaget.

Av kjente teppebyer kan nevnes: Gjordes, Bergama, Izmir, Kula, Meles, Mergi, Eskishehr, Ladik, Sivas, Konyah, Kaisarrieh og Mudjur.

De dominerende fargene er rødt og blått. Grønt er en hellig farge og forekommer normalt bare i bedetepper. Bedeteppene har alltid spilt en stor rolle i Tyrkia.

Særlig i det 18. og 19. århundre ble det framstilt store mengder fine bedetepper. Der er uhyre sjeldent at man finner mennesker eller dyr avbildet på tyrkiske tepper. (Dette skyldes at man, ifølge Koranen, ikke må avbilde levende vesener.)

Teppefremstillingen i Tyrkia fikk et kraftig tilbakeslag i 1922, da ca. 2 millioner av gresk slekt ble hjemsendt til Hellas.

Det var hovedsakelig grekerne som hadde stått for teppeknyttingen i Tyrkia. Tyrkisk teppefremstilling er mangfoldig og spenner fra bedetepper, kelimer, nomadetepper til større tepper.