Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


Mønstrene på kinesiske tepper er ofte hentet fra fine gamle silkestoffer. De kan også være hentet fra keramikk, lakkarbeider eller annet kunsthåndverk. Mange kinesiske mønstre er bygget opp på et strengt geometrisk grunnlag. Symboler som de 8 buddhistiske tegn, de 8 taoistiske tegn, symbolene for de 4 skjønne kunster, hakekorset, blomster, meanderornamenter, mennesker og dyr er også mye brukt.

Sett i forhold til Kinas årtuseners lange historie, er teppeproduksjonen av nyere dato. Man regner med at dette startet en gang i det 16. århundre via Turkestan, Tibet og Mongolia. Da keiser Chien Lung på 1700 tallet giftet seg med en prinsesse fra Turkestan, fikk de kinesiske teppene sin storhetstid.

Den ornamentikk og teknikk som ble utviklet den gang er i store trekk den samme også i dag. De viktigste sentraene for teppeframstilling i Kina er Beijing, Shanghai og Tientsin. I dag foregår produksjonen i fabrikker med fra 1000 til 2000 ansatte.

Renning og varp er i bomull. Ullen i luven er god, langfibret og relativ grov.

Garnet er maskinspunnet og farget med syntetiske farger.

Kinesiske tepper knyttes med persisk knute.

Knutetettheten måles i knuter pr. engelsk fot. Omregnet ligger den på fra 50.000 til 400.000 pr. kvm.

Kinesisk Hereke silketepper kan ligge på godt over 1 million pr. kvm.