Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


Garnet blir renset i varmt vann en times tid. Hvis garnet er fettet, tilsettes 3 % soda og litt såpe, deretter blir den lagt i bløt ca. 12 timer i alun.

Først etter disse forberedelsene begynner fargingen. Foregår fargingen i landsbyer kan en farge større mengder om gangen og dermed få en ensartet kulør. Nomadene farger gjerne sitt garn i flere omganger slik at det kan være variasjoner i samme teppet. Sjatteringer, eller "Abrach" blir også brukt bevisst for å dempe fargeinntrykket.

Fargekunsten regnes som en vitenskap og er en forutsetning for at resultatet blir vellykket. De opprinnelige fargene ble utvunnet av urter fra naturen. I dag brukes oftest syntetiske farger som etter hvert har blitt av bedre kvalitet enn plantefargene.