Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


Etter at teppet er ferdig, blir den finklippet. Dette skjer ofte på veven, der den endelige klippet krever meget omhu og nøyaktighet. Derfor foretas dette av en klippmester.

Etter at teppet er finklippet, står teppets vask i tur, som skjer i 2 omganger. Den første på stedet hvor teppet produseres. Her vaskes teppet med såpe og vann, gjerne i en bekk. Den andre vasken skjer ofte i større vaskerier. Etterpå blir teppet lagt utover eller hengt opp for soltørking. Under denne behandlingen krymper teppet litt, men blir tettere og fastere, En del av etterbehandlingen består også av fjerning av ”nupper”, justering av farger og eventuelt reparasjon av småskader. Så er teppet klar for transport til mottakeren.