Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


For menneskene i orienten har hver enkelt farge sin tradisjonelle betydning. Muhamedanerne oppfatter for eks. grønt som en hellig farge ettersom det er fargen på profetens kappe. Grønt blir brukt i bønnetepper, men også i dekorative tepper.

Andre eksempler på fargesymbolikk er:

Svart - Opprør, ødeleggelse

Brunt - Rik høst, fruktbarhet

Hvitt - Renhet og fred eller sorg

Gull - Velstand og makt

Gult - Keiserens farge

Rødt - Lykke og glede