Iran Import - logo Iran Import Persiske Tepper


 

Iran Import eies og drives av Rasol Hafzi. Rasol er Norges ledende fagmann på teppekjøp, samt restaurering av- og taksering av håndknyttede tepper. Rasol Hafzi har i en årrekke gjennom kurser og artikler i aviser, ukepresse og TV gitt oss bedre forståelse for dette fascinerende og enestående kunsthåndverket, et håndtverk som har flere tusen års tradisjon i Østen.

Orientalske tepper

Håndknyttede orientalske tepper er unike og noe av det fineste som er skapt innen kunsthåndverk. Disse websidene er ment som en liten innføring i en fascinerende verden. Det er med håndknyttede tepper som med andre emner - jo mer en vet, desto mer interessant. Vi kan bare tenne en liten gnist.

For den som ønsker å vite mer, finnes en rikholdig litteratur og ikke minst sitter våre teppehandlere på store kunnskaper. Enkelte av dem er teppeknyttere, og har vokst opp i teppemiljøene i Persia, de er glade for å dele sine kunnskaper med deg